Nästan alla yrken är bristyrken.

Det är svårt att hitta medarbetare.

JobAdd ger dig metod och verktyg.

Hjälper dig att hitta de bästa.

Få tips

Den tiden är förbi när arbetsgivare hittade medarbetare
genom att fråga runt bland vänner och bekanta.
JobAdd ger dig tips om hur du kan rekrytera på
dagens arbetsmarknad

Gå kurs

Gå JobAdd:s introdutionskurs och lär dig verktyg för att
beskriva behov, skapa och sprida annonser, automatiskt
ranka annonssvar och genomföra fokuserade intervjuer.

Börja rekrytera

Efter du gått kursen kan du börja använda JobAdd:s metod och
verktyg direkt. Kursavgiften ger dig rätt till 10 kostnadsfria
rekryteringar under 2018.

Du jobbar upp ett nätverk.
Av personer du kan behöva.
Du tänker på ett nytt sätt.
Rekryterar hela tiden.
Tänker framåt.