Om JobAdd

En dålig rekrytering kan kosta 700.000 kr eller mer. En bra rekrytering – vare sig det handlar om att anställa, anlita eller inleda partnersamarbete – är ovärderlig och får en massa positiva effekter, ökad förmåga att ta vara på möjligheter, chans att fokusera på rätt uppgifter, roligare på jobbet. JobAdd hjälper er att rekrytera bättre och bredare genom att hjälpa er att:

A. Beskriva vilka kompetenser ni söker

Ni markerar önskade kompetenser från en lista skapad av EU:s nyckelkompetenser (generella kompetenser), bransch-kompetensstandarder och/eller från Skolverkets kursplaner (yrkesspecifika kompetenser), etablerad ordning och terminologi. Ni får alltså hjälp att systematiskt tänka igenom vilka kompetenser ni behöver rekrytera.

TIPS!

Använd gärna listorna för att beskriva era egna kompetenser, alltså de kompetenser ni redan har. Då blir analysen av vilka kompetenser ni söker ännu bättre.

B. Sprida annonsen till rätt personer och rätt sammanhang

När ni vet vad ni söker är det enkelt att göra en jobbannons med hjälp av en mall. JobAdd skapar en länk till annonsen som ni enkelt kan sprida på sociala media, via sms, mail etc.

TIPS!

Kontakta gärna oss om ni vill ha hjälp med att nå bortom era egna nätverk. Vi har kunskap om bra sammanhang, bra # och @ för att nå personer med rätt kompetenser och branscherfarenheter.

C. Överblicka alla svar, automatisk ranking av svaren

De som svarar på annonsen markerar vilka kompetenser de har och tycker är viktiga för att klara det jobb ni annonserar ut, på samma sätt som ni själva gjorde i punkt A. JobAdd matchar på sätt svaren automatiskt. De bästa 20% procenten blir gröna i inkorgen av svar. Ni ser direkt vilka personer som bäst matchar det aktuella jobbet. En dröm för alla som suttit framför en hög av 250 inkomna, osorterade CV:n.

TIPS!

Sök medarbetare hela tiden, ligg steget före och skaffa er en bank av bra personer ni vill arbeta med. JobAdd ger er en överblick både över olika jobbannonser och intressanta personer.