GDPR

Om GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) gäller som lag i Sverige från maj 2018. En viktig aspekt av lagen är att verksamheter ska vara öppna med hur de hanterar personuppgifter.

Syfte

JobAdd hanterar personuppgifter med syfte att hjälpa arbetsgivare/uppdragsgivare att rekrytera bättre och bredare.

Relevans

JobAdd hanterar personuppgifter som krävs för att:
a.) arbetsgivare/uppdragsgivare ska kunna skapa och sprida jobbannonser
b.) arbetssökande/uppdragstagare ska kunna anmäla intresse för jobb eller uppdrag.

OBS! JobAdd begär samtycke från alla arbetsgivare/uppdragsgivare som skapar och publicerar annonser genom JobAdd. Vi begär också samtycke från arbetssökande/uppdragssökande som svarar på annonser skapade i JobAdd.

Radera

JobAdd avpersonifierar alla uppgifter omedelbart om användarna begär det.
För registrerade användare görs detta på inställningssidan genom att klicka på knappen Avsluta mitt konto.
För arbetssökande initieras detta genom att följa denna länk.
När användare varit inaktiva i sex månader blir de tillfrågade om JobAdd ska radera samtliga personuppgifter. Om vi inte fått svar inom fyra veckor raderar vi alla personuppgifter för det aktuella kontot.

Tillgång

Bara de medarbetare som behöver personuppgifter för att lösa sina arbetsuppgifter har tillgång till personuppgifter.

Kontakt

Kontakta Anders Larsson, säkerhetsansvarig JobAdd om ni har ytterligare frågor om integritetsskydd. Mailadress anders@jobadd.se.